Școala Națională de Meteorologie

Școala Națională de Meteorologie (SNM), în conformitate cu prevederile Legii 216/2004, înființată în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, reprezintă sucursala abilitată responsabilă cu organizarea și coordonarea sistemului național de formare și pregătire profesională în domeniul meteorologiei, climatologiei, și fizicii atmosferei și are următoarele responsabilități:

  • Instituționalizarea educației (selecționare, formare și perfecționare) în domeniul meteorologiei pentru utlizarea eficientă la nivel național și internațional / regional a performanțelor tehnologice din dotarea Administrației Națională de Meteorologie;
  • Pregătirea utilizatorilor de date și informații meteorologice pentru valorificarea eficientă a acestora;
  • Reglementarea promovării profesionale pe baza rezultatelor obținute la absolvirea programelor de formare și/sau pregătire profesională.
Prin SNM se realizează planul anual de formare și pregătire profesională al Administrației Naționale de Meteorologie. Programele de formare și pregătire profesională cuprind toate aspectele legate de învățământ în domeniul meteorologiei și anume:

  • Programele de formare continuă, inițiale și de bază -€“ sunt organizate conform clasificării personalului din meteorologie pentru studii medii și studii superioare
  • Programele de formare specializată – se adresează persoanelor care posedă cunoștințe solide în domeniul meteorologiei și cuprinde stagii de specializare de scurtă durată;
  • Programele de formare permanentă – cuprind stagii scurte de perfecționare a personalului care lucrează în domeniul meteorologiei;
  • Programele de formare personalizată – se organizează la cererea unor instituții naționale sau internaționale și răspund unor necesități nestandard care se încadrează în activitatea de consultanță care se realizează între SNM și instituțiile solicitante.
Corpul lectorilor asigură desfășurarea cursurilor, laboratoarelor și orelor de practică în cadrul Școlii Naționale de Meteorologie. El este format din specialiști cu înaltă pregătire profesională din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie și din unitățile de învățământ universitar.